Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng

Publisert 17. Januar 2020, 15:30

Sist oppdatert 2. Juni 2022, 14:30

Søk på studiet

Studiestart er i uke 35

Søknadsfrist: 1. juni 2022

Fyll ut nettskjema for å søke om opptak

Dersom du tidligere har fullført en videreutdanning i nyfødtsykepleie hos LDH, kan du søke om å ta påbygg til Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie med oppstart høsten 2022. 

Om studiet

Ønsker du å styrke din kompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier med mastergrad som kan håndtere fremtidige utfordringer i helsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde?

Med en mastergrad fra LDH får du mer kunnskap om systemer og rammer for praksis, og lærer deg hvilke verktøy som kan bedre kvalitet for dine pasienter og deres familier.

Masterutdanningen har totalt 120 studiepoeng. Bestått videreutdanning i nyfødtsykepleie gir innpass/godskriving for 60 studiepoeng. Påbygging for å oppnå mastergrad skjer med 60 studiepoeng. Studiet er på deltid.

For søkere som startet videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 eller tidligere kreves gjennomført forkurs i akademisk skriving for å kunne starte på masterpåbygging. 

Eksempler på noen områder der du tilegner deg avansert kompetanse:

  • Gjennomføre en selvstendig og avgrenset studie med klinisk relevans for syke nyfødte. Arbeidet skal ta utgangspunkt i og bidra med relevant kunnskap for å utvikle det kliniske feltet.
  • Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tjenestenivå.
  • Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Studiets organisering og innhold - studiestart høsten 2022

Studie- og semesteravgift

Studieavgift er kr. 5400,- per semester. 

I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: kr. 600,- per semester.

Opptak

Opptakskrav: Bestått videreutdanning i nyfødtsykepleie.

Dersom det er flere søkere enn plasser, vil kvalifiserte søkere bli rangert i henhold til LDHs opptaksregler. Les mer om opptak her.

Dersom du ikke har en videreutdanning i nyfødtsykepleie, men ønsker master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, se her.

Kontakt

For spørsmål om opptak:

Send e-post til opptak@ldh.no eller ring tlf. 22 35 82 00

For spørsmål om studiet kontakt:

Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU