Tilbake til ansatte

Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng

For kandidater som tidligere har gjennomført videreutdanning i nyfødtsykepleie, tilbyr LDH påbygg til mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie.

Søk på studiet

Søknad leveres i SøknadsWeb

Studiekode: 4002

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist 15. april 2020. Søknadsfrist tidlig opptak 1. mars.

Merk! For søkere som startet videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 eller tidligere kreves gjennomført forkurs i akademisk skriving for å kunne starte på masterpåbygging. Søknadsfrist for dette forkurset er 11. mars. Les mer her

Studieplan

Semesterplan 2019-20

Semesterplan 2020-21

Sist oppdatert 30. Juni 2020, 14:12

Søk på studiet

Søknad leveres i SøknadsWeb

Studiekode: 4002

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist 15. april 2020. Søknadsfrist tidlig opptak 1. mars.

Merk! For søkere som startet videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 eller tidligere kreves gjennomført forkurs i akademisk skriving for å kunne starte på masterpåbygging. Søknadsfrist for dette forkurset er 11. mars. Les mer her

Masterutdanningen har totalt 120 studiepoeng. Bestått videreutdanning i nyfødtsykepleie gir innpass/godskriving for 60 studiepoeng. Påbygging for å oppnå mastergrad skjer med 60 studiepoeng.

For søkere som startet videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 eller tidligere kreves gjennomført forkurs i akademisk skriving for å kunne starte på masterpåbygging. Påmeldingsfrist for forkurset er 11. mars 2020.

Klikk her for å lese om forkurset.

Om studiet

Ønsker du å styrke din kompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier med mastergrad som kan håndtere fremtidige utfordringer i helsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde?

Med en mastergrad fra LDH får du mer kunnskap om systemer og rammer for praksis, og lærer deg hvilke verktøy som kan bedre kvalitet for dine pasienter og deres familier.

Eksempler på noen områder der du tilegner deg avansert kompetanse:

  • Gjennomføre en selvstendig og avgrenset studie med klinisk relevans for syke nyfødte. Arbeidet skal ta utgangspunkt i og bidra med relevant kunnskap for å utvikle det kliniske feltet.
  • Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tjenestenivå.
  • Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Studiets omfang

Studiepoeng: 60

Varighet: se oversikter lenger ned på siden

Studie- og semesteravgift

Studieavgift er kr. 5400,- per semester 

I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: kr. 600,- per semester

Opptak

Opptakskrav: Bestått videreutdanning i nyfødtsykepleie

Søknaden leveres i SøknadsWeb

Dersom du ikke har en videreutdanning i nyfødtsykepleie, men ønsker master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, se her.

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 15. april 2020. Søknadsfrist tidlig opptak er 1. mars.

Merk! For søkere som startet videreutdanning i nyfødtsykepleie i 2010 eller tidligere kreves gjennomført forkurs i akademisk skriving for å kunne starte på masterpåbygging. Søknadsfrist for dette forkurset er 11. mars. Les mer her

Studiets organisering og innhold - studiestart 2020

Studiets organisering og innhold - studiestart 2019

Kontakt

For spørsmål om opptak:

send e-post til opptak@ldh.no eller ring tlf. 22 35 82 00

For spørsmål om studiet kontakt:

Nina Margrethe Kynø

Nina Margrethe Kynø

Førsteamanuensis
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU