Informasjon om opptak

Her finner du informasjon om opptak 2022 for bachelor-, master- og videreutdanninger.

Publisert 29. Januar 2020, 14:41

Sist oppdatert 13. Januar 2022, 11:41

Opptak bachelor i sykepleie

Opptakskrav for bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse. Fra opptaket 2019 ble det innført krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk.

Har du ikke generell studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Du søker gjennom Samordna opptak. Her finner du også blant annet informasjon om opptakskrav, poengberegning, dokumentasjon og frister.

Studiekode: 230050 


Søknadsfrist: Den 20. april kl. 14:00.

Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars.

Poenggrense hovedopptak 2021: 55,7 i ordinær kvote og 49 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn

Les mer om poengberegning og tilleggspoeng på Samordna opptak.

Opptak master- og videreutdanning

Det er lokalt opptak på master- og videreutdanningene våre, og du søker gjennom SøknadsWeb

  • Søknadsweb åpner: 4. januar
  • Søknadsfrist: 1. mars
  • Svar sendes ut: 20. april
  • Svarfrist: 28. april

Merk: Noen studier har opptak på høsten for oppstart på våren. Se hvert enkelt studietilbud for søknadsfrist.

Opptakskrav

Opptakskrav til de ulike utdanningene finner du på studiets nettside.

Krav til dokumentasjon

Du må laste opp alle dokumenter innen søknadsfristen for at søknaden skal behandles. Dokumentasjon lastes opp i "Mine dokument" i SøknadsWeb. Du må laste opp dokumentasjon på:

  • Høyere utdanning: Når vi behandler søknaden din, henter vi resultater fra andre nasjonale utdanningsinstitusjoner du har studert ved. Du må selv sjekke at alle resultatene dine er synlige i SøknadsWeb under "Eksterne resultater". Resultatene er synlige i SøknadsWeb innen 24 timer etter at du har sendt inn søknaden din. Hvis de ikke er synlige, må du laste opp kopier. Vi anbefaler at du laster opp dokumentasjon på all høyere utdanning du har for å få eventuelle tilleggspoeng.
  • Videregående skole: Dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål trenger du ikke å laste opp en kopi.
  • Arbeidserfaring: Du må dokumentere arbeidserfaring tilsvarende opptakskravet. Last opp tjenestebevis fra nåværende og eventuelt tidligere arbeidssted, med stillingstittel og avdeling/sengepost, fra- og tildato, stillingsprosent og eventuelle ekstra timer utover stillingsprosent. Attester som ikke er daterte og signerte eller som mangler stillingsprosent/timer blir ikke med i behandlingen av søknaden.
  • Språkkunnskaper: Søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper på nivå med generell studiekompetanse. Se informasjon her.

Poengberegning og rangering master- og videreutdanning

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av konkurransepoeng.
Konkurransepoeng regnes ut på følgende måte:

Karakterpoeng

Det regnes ut en vektet gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

I poengberegningen gis det ikke poeng for vurderingsuttrykket «Bestått».

Poeng for praksis

Det gis 0,5 tilleggspoeng per halvår for relevant praksis (100% stilling) etter avsluttet grunnutdanning, maksimalt 2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng for praksis som inngår i opptakskravet.

Deltid og/eller løse timer regnes om til hva det utgjør i 100% stilling.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august. Dette gjelder søkere som dokumenterer at de er i en fast stillingsprosent eller som dokumenterer en tidsbegrenset arbeidsavtale med til-dato.

Annen høyere utdanning

Det gis 0,5 tilleggspoeng per 30 studiepoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng.