Informasjon om opptak

Her finner du informasjon om opptak 2021 for bachelor-, master- og videreutdanninger.

Publisert 29. Januar 2020, 14:41

Sist oppdatert 15. April 2021, 18:16

Opptak bachelor i sykepleie

Opptakskrav for bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse
. Fra opptaket 2019 ble det innført krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk.

Har du ikke generell studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Du søker gjennom Samordna opptak. Her finner du også blant annet informasjon om opptakskrav, poengberegning, dokumentasjon og frister.

Studiekode: 230050 


Søknadsfrist: 1. mars/15. april til Samordna opptak 


Poenggrense hovedopptak 2020: 55,7 i ordinær kvote og 47 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn

Les mer om poengberegning og tilleggspoeng på Samordna opptak.

Opptak master- og videreutdanning

Opptakskrav til de ulike utdanningene finner du på studiets nettside.

Det er lokalt opptak på våre master- og videreutdanninger, og søknaden sendes inn via Søknadsweb

Tidlig opptak master- og videreutdanning

For å konkurrere i tidlig opptak må du ha registrert søknad og lastet opp dokumentasjon senest 1. mars. Videre er det krav om minimum snitt på C (vektet gjennomsnitt). Omregningsskalaen finner du i forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Søkere som ikke får tilbud om studieplass i tidlig opptak, konkurrerer videre om studieplass i ordinært opptak. 

Søknadsfrist: 1. mars

Svar sendes ut: 15. april

Svarfrist: 23. april

Ordinært opptak master- og videreutdanning

For at din søknad skal bli behandlet må du ha registrert søknaden og lastet opp all dokumentasjon senest 20. april. Dokumentasjonen må inkludere tjenestebevis med fra og eventuell til dato, samt stillingsprosent. I tillegg må det vedlegges vitnemål dersom dette ikke allerede ligger inne i Søknadsweb. Søkere med utdanning fra utdanningsinstitusjoner utenfor Norden, må legge ved dokumentasjon på norskkrav.

Søknadsfrist: 15. april

Svar sendes ut: 21. mai

Svarfrist: 31. mai

Merk: Noen studietilbud har opptak på høsten. Se hvert enkelt studietilbud for søknadsfrist.

Poengberegning master- og videreutdanning

Søkere saksbehandles i henhold til LDHs opptaksforskrift. Her finner du også oversikt over hvordan søknadene rangeres. Konkurransepoeng regnes ut på følgende måte:

Karakterpoeng:

For masterstudier regnes det ut en vektet gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. 

For videreutdanninger regnes det ut gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. 

I poengberegningen gis det ikke poeng for vurderingsuttrykket «Bestått».

Poeng for praksis:

Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. halvår for relevant praksis (100% stilling) etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng, for ev. praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.

Mindre stillingsprosent og/eller løse timer regnes om til hva det utgjør i 100% stilling.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august. Dette gjelder søkere som dokumenterer at de er i en fast stillingsprosent eller som dokumenterer en tidsbegrenset arbeidsavtale med til-dato.

Annen høyere utdanning:

Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng for relevant utdanning utover opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng. 

Omregningsskalaen finner du i forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole.