Tilbake til ansatte

Line Skolemestra Bjerke

Seniorkonsulent, eksamen og studentoppfølging

Studieadministrasjon og fellestjenester

Ansvarsområder

  • Eksamen (videreutdanning) 
  • Studentoppfølging (BIS)
  • Henvendelser kan sendes til eksamen@ldh.no