Tilbake til ansatte
Line Skolemestra Bjerke

Line Skolemestra Bjerke (permisjon)

Seniorkonsulent, eksamen og studentoppfølging

Studieadministrasjon

Ansvarsområder

  • Eksamen (videreutdanning) 
  • Studentoppfølging (BIS)
  • Henvendelser kan sendes til eksamen@ldh.no