Hvordan søke?

Her finner du informasjon om krav til søkere og søknadsprosedyrer.

Publisert 17. Januar 2020, 17:54

Sist oppdatert 14. Mars 2023, 15:40

Mobilitetsopphold varer vanligvis 60 til 90 dager.

Det er mulighet for kortere og lengre, tilrettelagte, mobilitetsopphold. 

Studier i utlandet inngår som en del av graden du tar ved LDH.

Søknadsfrister og søknadsskjema

For studenter er søknadsfristen 10. januar for mobilitet i høstsemesteret og 1. september i vårsemesteret.

For masterstudenter er søknadsfristen for mobilitet i vårsemesteret 1. september.

Søknad om mobilitet leveres i Søknadsweb.

Krav til bachelorstudenter

 • Gjennomført minst 90 studiepoeng ved LDH før du kan søke om utveksling.
 • Studenten må ha bestått praksisperiodene i 2. studieår.
 • For utreise høstsemesteret kreves det at alle eksamener og praksisperioder til og med 4. semester er bestått (totalt 120 studiepoeng).
 • For utreise vårsemesteret kreves det at alle eksamener og praksisperioder til og med 5. semester er bestått (totalt 150 studiepoeng).
 • Studenter som søker utveksling til land utenfor Skandinavia må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk. Se språkkrav på sidene for de enkelte land. 
 • Studenter som søker mobilitet og har fått melding om overføringsamtale eller varsel om fare for ikke bestått praksis blir ikke vurdert/ kan ikke reise på mobilitetsopphold.

Krav til studenter ved master- og videreutdanning

 • Alle ordinære eksamener og praksisperioder må være bestått før utreise.
 • Studenter som søker utveksling til land utenfor Skandinavia må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk. Se språkkrav på sidene for de enkelte land.

Generelle søknadsprosedyrer

 1. Orienter deg om muligheter for mobilitet ved ditt studieprogram.
 2. Husk å søke før fristen.
 3. Etter at alle søknader er rangert sendes svar om mobilitet er innvilget eller ikke.
 4. Studenter som takker ja til mobilitetsopphold, kan i ettertid ikke påregne tilbud om praksisplass i Norge dersom de trekker seg etter svarfristens utløp.

Det er viktig å være klar over at søknadsprosessen er todelt:


 1. Søknad til LDH om å bli kvalifisert for et studieopphold i utlandet.
 2. Søknad til aktuell institusjon i utlandet gjøres av studenten. Studieopphold i utlandet er ikke godkjent før institusjonen i utlandet bekrefter at de kan ta imot deg.