Hvordan søke?

Her finner du informasjon om krav til søkere og søknadsprosedyrer.

Publisert 17. Januar 2020, 17:54

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 14:34

Mobilitetsopphold varer vanligvis mellom 3 og 6 måneder. I tillegg tilbyr noen studieprogram praksismobilitet på opptil 8 uker. 

Studier i utlandet inngår som en del av graden du tar ved LDH.

Søknadsfrister og søknadsskjema

For studenter er søknadsfristen 1. februar for mobilitet i høstsemesteret og 15. september i vårsemesteret.

Søknadsfristen for mobilitet til Tanzania og Sør-Afrika er alltid 1. februar. 

Søknad om mobilitet leveres i Søknadsweb.

Krav til bachelorstudenter

 • Gjennomført minst 90 studiepoeng ved LDH før du kan søke om utveksling.
 • Studenten må ha bestått praksisperiodene i 2. studieår.
 • For utreise høstsemesteret kreves det at alle eksamener og praksisperioder til og med 4. semester er bestått (totalt 120 studiepoeng).
 • For utreise vårsemesteret kreves det at alle eksamener og praksisperioder til og med 5. semester er bestått (totalt 150 studiepoeng).
 • Test i medikamentregning må være bestått før mobilitet.
 • Studenter som søker utveksling til land utenfor Skandinavia må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk. Se språkkrav på sidene for de enkelte land.  

Krav til studenter ved master- og videreutdanning

 • Alle ordinære eksamener og praksisperioder må være bestått før utreise.
 • Studenter som søker utveksling til land utenfor Skandinavia må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk. Se språkkrav på sidene for de enkelte land.

Generelle søknadsprosedyrer

 1. Orienter deg om muligheter for mobilitet ved ditt studieprogram.
 2. Husk å søke før fristen.
 3. Etter at alle søknader er rangert sendes svar om mobilitet er innvilget eller ikke.
 4. Studenter som takker ja til mobilitetsopphold, kan i ettertid ikke påregne tilbud om praksisplass i Norge dersom de trekker seg etter svarfristens utløp.

Det er viktig å være klar over at søknadsprosessen er todelt:


 1. Søknad til LDH om å bli kvalifisert for et studieopphold i utlandet.
 2. Søknad til aktuell institusjon i utlandet, administreres av LDH. Studieopphold i utlandet er ikke godkjent før institusjonen i utlandet bekrefter at de kan ta imot deg.