LDH arbeider målrettet og systematisk for å fremme høy kvalitet i utdanningene.