Velkommen til Lovisenberg diakonale høgskole, Norges første og ledende sykepleierutdanning.

Studiestart 2024

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og nestekjærlighet er verdiene som alle utdanningsprogram ved høgskolen bygger på.

Studenter på biblioteket

Arrangementer

Ingen arrangementer for øyeblikket

GÅ TIL ARRANGEMENTER