Velkommen til Lovisenberg diakonale høgskole, Norges første og ledende sykepleierutdanning.

Se våre studietilbud

Velkommen til søkerkveld 29. mars!

Bilde av studenter i kantina

Vi arrangerer søkerkveld 29. mars 2023 for deg som har søkt eller vurderer å søke på vår sykepleierutdanning!

Les mer

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og nestekjærlighet er verdiene som alle utdanningsprogram ved høgskolen bygger på.

Studenter på biblioteket

Krigen i Ukraina: Ikke rom for likegyldighet

Vi slutter oss til oppropet fra Universitets- og høgskolerådet.

Les mer