Velkommen til Lovisenberg diakonale høgskole, Norges første og ledende sykepleierutdanning.

Se våre studietilbud

European Academy of Nursing Science Summer School 2023

Dekorativt bilde av EANS logo

LDH er vertsskap for årets EANS sommerskole og konferanse som går av stabelen 26. juni - 7. juli 2023.

Les mer

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og nestekjærlighet er verdiene som alle utdanningsprogram ved høgskolen bygger på.

Studenter på biblioteket

Krigen i Ukraina: Ikke rom for likegyldighet

Vi slutter oss til oppropet fra Universitets- og høgskolerådet.

Les mer