Publisert 20. Januar 2020, 14:55

Sist oppdatert 30. Juni 2021, 21:23

Åpne søknader og ledige stillinger for studenter

LDH søker «Studentassistenter» som kan veilede og hjelpe medstudenter i faglige studier

Vi søker flere dyktige eksterne sensorer!

Hverdagen som ansatt hos Lovisenberg diakonale høgskole