Ledige stillinger ved LDH

Her finner du oversikt over ledige stillinger ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Oppdatert 30. Juni 2020, 15:20

Førsteamanuensis

Høgskolelektorer

Kombinasjonsstilling som klinisk professorkandidat i sykepleie

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.

Hverdagen som ansatt hos Lovisenberg Diakonale Høgskole