Ledige stillinger ved LDH

Her finner du oversikt over ledige stillinger ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Oppdatert 26. Oktober 2020, 10:02

Ph.d.-stipendiater i sykepleievitenskap

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.

Studentambassadører

Hverdagen som ansatt hos Lovisenberg diakonale høgskole