Internasjonalisering

Internasjonalisering ved LDH omfatter ulike områder som mobilitet av studenter, ansatte og forskere til internasjonale samarbeidsinstitusjoner, bruk av gjesteforelesere, forskingssamarbeid, samarbeid om utvikling av kurs og emner med mer. LDH legger til rette for mobilitet for studenter, vitenskapelig ansatte og for teknisk-administrativ ansatte. Vi har ulike avtaler som muliggjør økonomisk støtte til gjennomføring av mobilitet.

Studenter i Tanzania

Et utvekslingsopphold i utlandet vil gi en unik mulighet til å utfordre deg selv og utvide din personlige og faglige horisont.

Dagens samfunn er preget av globalisering, noe som har ført til økt migrasjon og et kulturelt mangfold. Dette krever kunnskap og samarbeid både innad i Norge og på tvers av landegrenser.

Publisert 12. Desember 2019, 19:51

Sist oppdatert 3. April 2023, 15:50

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et studentdrevet utvalg som jobber for å fremme LDHs utveksling og som tar imot studenter som kommer til LDH på utveksling fra andre land. De deler informasjon og bilder fra studenter som har vært på utveksling og ønsker å skape tettere dialog med studentene.

Internasjonalt utvalg oppfordrer studenter til å kontakt dem på e-post eller på deres instagram-konto:

Instagram: utvekslingldh
E-post: international.ldhstudent@gmail.com

Kontakt

Unni Jenssen

Unni Jenssen

Seniorrådgiver, internasjonale relasjoner
To studenter som snakker sammen og ler