Låne, bestille og fornye

Les alt om hvordan man blir låner, bestiller bøker og forvalter dine lån.

Publisert 19. Desember 2019, 02:44

Sist oppdatert 20. April 2022, 10:03

Hvordan blir jeg låner?

Alle må registreres i biblioteksystemet før de kan låne eller bestille. For LDH-studenter skjer dette automatisk når semesteravgiften er betalt. Andre som ønsker å bli lånere må ta med legitimasjon og registrere seg ved oppmøte innenfor bemanningstidene i biblioteket.

Låne og bestille

Bøkene lånes og returneres på utlånsautomaten i biblioteket. Hvis du ikke har anledning til å komme inn på LDH, kan bøker også returneres i en returboks som står utenfor hovedinngangen til LDH. Boksen er merket Bibliotek. 

Bestillinger og reservasjoner gjøres i Oria. Søk opp tittelen, logg på med feide eller brukernavn og passord og velg "Bestill dokument". Når dokumentet du har bestilt er klart for avhenting, får du beskjed på SMS eller epost. Bøker må hentes innen en uke.

Reserverte bøker står på hentehylle. Finn riktig tittel og kontroller at det er ditt lånenummer som er notert på den. Lån så boka på låneautomaten. Bøker som står på hentehylle skal kun hentes av den som har bestilt den.

Hente reserverte bøker i biblioteket

Bestilling av artikler

Vi bestiller inn artikler til LDHs ansatte, master- etter og videreutdanningsstudenter, samt til bacheloroppgaven. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner og andre personlige låntakere kan ikke bestille materiale eller sette seg på venteliste hos oss, men må henvende seg til sitt lokale bibliotek.

Artikler settes på hentehyllen i konvolutter merket med studentnummer/lånenummer.

Får du ikke til å bestille? Se "Bestille bøker" i Canvas eller kontakt biblioteket.

Fornye lån

Du kan fornye lånene dine selv i Oria. Logg inn på Min konto, finn låneoversikten og velg "Forny alle". Studenter og ansatte ved LDH skal velge tilhørighet Lovisenberg Diakonale Høgskole og logge på med Feide. Andre skal velge tilhørighet Bibsys og logge på med brukernavn=lånenummer og tilsendt passord.

Følgende type lån kan ikke fornyes:

  • Bøker med venteliste
  • Dagslån

Får du ikke til å fornye? Se "Fornye lån" i Canvas eller kontakt biblioteket.

Låneregler

Alle studenter ved LDH blir automatisk lagt inn i biblioteksystemet når de har betalt semesteravgiften. Låner er personlig ansvarlig for bøkene som er lånt på eget lånekort, og er erstatningspliktig ved evt. tap. Låner må gi beskjed hvis det blir endringer i deres person- eller kontaktopplysninger.

Lånetid

Ordinær lånetid er 2 uker. Unntatt fra dette er studentoppgaver og bøker på dagslån (merket med gul merkelapp). Disse kan kun lånes ut til studenter og ansatte ved LDH, ONH og LDS, og må returneres innen 08:45 første virkedag etter lånedato.

Trykte tidsskrifter og bøker merket med rød merkelapp (internsamling) er ikke til utlån, men kan brukes i biblioteket. 

Alle ordinære lån kan fornyes hvis det ikke er venteliste. Dagslån kan ikke fornyes. 

Låner er selv ansvarlig for å fornye lånene eller returnere bøkene i tide.

Varslinger, gebyrer og erstatningkrav

Låner får varsel på epost og SMS tre dager før forfallsdato. Det sendes ut nytt varsel samme dag som forfallsdato. Det neste varselet er varsel om erstatningskrav. Hvis lånet fremdeles ikke returneres, settes lånet til tapt, og låntaker mister låneretten. 

Låntaker får et erstatningskrav på bokens verdi, minimum kr 500. Studenter og eksterne brukere får i tillegg et gebyr på kr 100 pr. tapte lån. Dette må betales selv om boken leveres, eller erstattes på annen måte (se under). Erstatningskrav og evt. gebyr må betales før låneretten gis tilbake. 

Erstatningskravet frafalles hvis låntaker erstatter tapt bok ved å kjøpe inn et nytt eksemplar. Erstatningseksemplaret skal være nyeste utgave av boken. Kontakt biblioteket for nærmere avtale.