Student Praksis

Her finner du alt du trenger å vite om praksis, nyttige skjemaer og ofte stilte spørsmål.

Oppdatert 29. Mai 2020, 14:25

En stor del av sykepleierstudiet og master- og videreutdanninger i sykepleie består av å trene på kliniske ferdigheter i praktiske situasjoner. Studentene er ute i praksis flere ganger i løpet av studiet. Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet. 

Du må rette deg etter de retningslinjene som finnes for praksisperioden og praksisstedet du skal ha praksis ved. Dette innebærer at du må følge de samme reglene vedrørende taushetsplikt  og andre etiske retningslinjer som kvalifiserte yrkesutøvere.

Når du er i praksis, skal du ikke brukes som ordinær arbeidskraft. Du skal ha en veileder på praksisstedet og en kontaktlærer på LDH. Sammen skal dere sørge for at praksisperioden gir utbytte og at kommunikasjonen er god mellom praksissted, deg som student og lærer.

Det er Lovisenberg diakonale høgskole som har ansvaret for at praksisperioden er kvalitetssikret. Praksis er en viktig del av utdanningen, og sentral for det faglige utbyttet.

Du kan oppleve at sykehuset hvor du skal ha praksis laster ned ditt skattekort for å legge deg som student inn i sitt personalsystem.

Viktig info

Kontakt

Nina Prestegard

Seniorkonsulent, praksisstudier BiS og internasjonalisering

Ann Charlotte Andersen

Rådgiver, opptak og praksisstudier BiS