Praksis

Her finner du alt du trenger å vite om praksis, nyttige skjemaer og ofte stilte spørsmål.

Viktig info

Publisert 12. Desember 2019, 19:51

Sist oppdatert 30. Juni 2022, 09:35

En stor del av bachelor, master- og videreutdanning i sykepleie består av å trene på kliniske ferdigheter i praktiske situasjoner. Som student er du ute i praksisstudier flere ganger i løpet av studiet. Du er ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet. 

Du må rette deg etter de retningslinjene som finnes for praksisperioden og praksisstedet du skal ha praksis ved. Dette innebærer at du må følge de samme reglene vedrørende taushetsplikt og andre etiske retningslinjer som kvalifiserte yrkesutøvere. I forkant av praksisperioden vil du få tilsendt relevant informasjon fra praksisstedet som det er viktig du setter deg inn i. 

Når du er i praksisstudier, skal du ikke brukes som ordinær arbeidskraft. Du skal ha en veileder på praksisstedet og en praksislærer ved LDH. Sammen skal dere sørge for at praksisperioden gir utbytte og at kommunikasjonen er god mellom praksissted, deg som student og lærer.

Det er Lovisenberg diakonale høgskole som har ansvaret for at praksisperioden er kvalitetssikret. Praksis er en viktig del av utdanningen, og sentral for det faglige utbyttet.

Viktig info

Har du spørsmål? Ta kontakt på praksis@ldh.no