Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdanner vi sykepleiere og spesialsykepleiere.

Fadderuke på LDH 2018