Forskningsprosjektet TOPP-N

Student og praksisveileder ser på ipad

TOPP-N er et resultat av et forskningsprosjekt ved LDH som har til hensikt å utvikle, teste og implementere en ny veiledningsmodell. Les mer om prosjektet, og TOPP-N, på prosjektsiden.

Les mer