Databaser og nettressurser

Ressurser for artikkelsøk, kliniske oppslagsverk og nettressurser.

Publisert 17. Januar 2020, 15:30

Sist oppdatert 23. Mai 2024, 15:42

LDH abonnerer og gjør tilgjengelig en rekke tidsskrifter og artikler. For full tilgang kreves det at du er koblet på høyskolens nettverk, eller at du utenfor skolens område kobler deg på med VPN.

Databaser merket med (LDH/VPN) krever tilgang via skolens IP-adresse eller gjennom VPN.

Artikler og e-bøker

AMED

(LDH/VPN)

AMED (Allied and Complementary Medicine) er en referansedatabase som dekker tidsskrifter innen fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin.

CINAHL Complete

(LDH/VPN)

Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. LDH har tilgang til CINAHL Complete som inkluderer mange artikler i fulltekst. (Hjelpesider) Se også egne videoveiledninger i biblioteket sin side i Canvas.
The Cochrane LibraryInneholder systematiske oversikter, medisinske metodevurderinger og enkeltstudier. Dekker hovedsakelig effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi. (Hjelpesider)

Embase

(LDH/VPN)

Embase registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. (Hjelpesider)

Eric

(LDH/VPN)

Internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk. Basen omfatter artikler, rapporter, monografier, doktoravhandlinger mm. 
Google ScholarGoogle Scholar er Googles litteratur-søkemotor. Den er ikke egnet for systematisk søk innenfor et fagområde, men kan være nyttig for å finne en spesifikk referanse eller for å utforske et tema.

Idunn

(LDH/VPN)

Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige forskningsbøker. Her kan du lese i kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor helse- og sosialfag, samt en rekke andre fagområder.
McMastersMcMasters er en søkemotor som søker i flere databaser samtidig, og gir deg et overblikk over hvor i kunnskapspyramiden disse kildene befinner seg.

MEDLINE ALL

(LDH/VPN)

Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. Abonnement via UiO/Helsebiblioteket. (Hjelpesider) Se også egne videoveiledninger i biblioteket sin side i Canvas.
OriaOria er en søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Her kan du søke i samlingen på LDH, eller bestille fra fagbibliotek over hele Norge.

PsycINFO

(LDH/VPN)

En stor database med referanser og abstracts, produsert av den amerikanske psykologforeningen. inneholder referanser til både artikler og bøker. (Hjelpesider)

PubMed

Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Omfatter MEDLINE. Veiledning for det nye grensesnittet, utarbeidet av SMH(NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag)

SveMed+

Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Gratis tilgang uten pålogging over hele verden. OBS: Ikke lenger oppdatert fra og med januar 2020 (Hjelpesider)

Web of Science

(LDH/VPN)

Internasjonal artikkel- og siteringsbase som bl.a. består av de 4 siteringsbasene: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index og Conference Proceedings Citation Index. Basen gir mulighet til å finne ut hvor ofte en artikkel er sitert, og av hvem. I tillegg kan man gjøre vanlig artikkelsøk. (Hjelpesider)

 

Kliniske oppslagsverk
BMJ Best Practice Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling.
UpToDate Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Krever personlig innlogging, se informasjon her.
Nettressurser

CRIStin

Felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. 

Directory of Open Access Books (DOAB)

Vi har tilgang til en rekke Open Access fagbøker i Directory of open access books (DOAB). Titlene kommer opp som treff i Oria også, men inne på nettsidene til DOAB kan man også ble gjennom på tema, f.eks. Health Science. Se emnetreet her.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) DOAJ er en internasjonal oversikt over anerkjente Open Access tidsskrifter.
etikkom.no Nettstedet til den nasjonale forskningsetiske komiteene. Etiske betraktninger rundt innhenting av data, bruk og presentasjon.
Helsebiblioteket Tilgang til kunnskapskilder, databaser og tidsskrifter.  Har også emnebibliotek. Opprett brukernavn/passord for tilgang til databaser og tidsskrifter hjemmefra.
ICD-10 Den tiende revisjonen av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer.
Kildekompasset Kildekompasset.no er en nettressurs som hjelper deg med å kildehenvisning, kildekritikk og lovgivning om f.eks. bruk av opphavsrett. Se spesielt deres sider om referering med APA 7th.
LDH Brage LDH sitt institusjonelle arkiv. Inneholder studentoppgaver og forskning utført av forskere ved høyskolen.
Lovdata Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. 
MeSH på norsk og engelsk Oppslagsverk som oversetter MeSH-termer mellom norsk og engelsk. Se også MeSH on Demand som identifiserer MeSH termer i en tekst du limer inn (f.eks. sammendrag), slik at du kan få en oversikt over hvilke ord du burde prøve å søke på, og også andre liknende artikler
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Kunnskapsbaserte fagprosedyrer utviklet i norske helseforetak.
Nora Norges åpne institusjonelle arkiv. Inneholder open-access forskningsartikler, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger fra universiteter og høgskoler i Norge.
Norsk APA-manual Norsk APA-manual er den nye standarden for bruk av APA 7th i Norge. Hvis du har spørsmål angående henvisninger er dette den mest omfattende kilden som best kan besvare dine spørsmål
Norsk senter for forskningsdata (NSD) NSD er nasjonalt arkiv for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag. De har også en liste over vitenskapelige publiseringskanaler som inneholder fagfellevurderte tidsskrifter og forlag.
Ordnett
(LDH/VPN)
Ordnett.no er en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker på 11 språk.
PhD on Track PhD on Track er en nettside som bl.a. tar for seg litteratursøk, kildekritikk og publisering. En ressurs som passer både studenter og forskere.
Podkasten om akademisk skriving I denne podkasten får du gode råd om lesing, skriving og det å være student. Podkasten om akademisk skriving er et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet.
Statistisk sentralbyrå Offisiell statistikk, analyser.
Søk og Skriv Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving.