Forskning ved Lovisenberg diakonale høgskole

FoU-virksomheten ved LDH skal ha høy kvalitet og være i tråd med høgskolens profil. Det satses både på prosjekter i samarbeid med praksisfeltet og vitenskapelig kunnskapsutvikling.