Oppgaveskriving

Her finner du informasjon og tips til skriveprosessen, samt retningslinjer for oppgaveskriving ved LDH. I tillegg finner du begrepsavklaringer, informasjon om publisering i LDH Brage og hjelp til referering.

Publisert 8. Desember 2021, 14:18

Sist oppdatert 8. Desember 2021, 14:34

Alle skriftlige arbeider som utføres av studenter ved LDH skal følge visse etiske og juridiske retningslinjer.