Læringsstøtte for studenter

Læringsstøtteenheten har ansvar for utvikling og brukerstøtte til både ansatte og studenter innen høgskolens læringsteknologiske portefølje og programvarer, som inkluderer blant annet Canvas, Zoom og O365.Læringsstøtte har også ansvaret for IT brukerstøtte for ansatte og studenter, og vi tilbyr veiledning innen studieteknikk og gode studiestrategier.

Publisert 16. Juni 2020, 13:45

Sist oppdatert 25. Juni 2024, 13:05

I boksene under finner du nyttige veiledninger som du kan bruke i din studiehverdag.

Trenger du hjelp utover dette eller ønsker å få kontakt med oss kan du sende oss en henvendelse på support@ldh.no.