Kurs og veiledning

Biblioteket bidrar med undervisning og seminarer i informasjonskompetanse i undervisningen. I tillegg tilbyr vi kurs og veiledning.

Publisert 17. Januar 2020, 15:30

Sist oppdatert 15. Oktober 2021, 15:13

Påmelding til alle kurs: Send epost til bibliotek@ldh.no og oppgi navn, studium, mobilnummer, kursnavn og dato.

I tillegg til kursene under, har vi utviklet en rekke e-læringskurs som ligger tilgjengelig for studenter og lærere på LDH i Canvas.

Klikk inn på kursnavnet for kursbeskrivelse og krav til forkunnskaper. 

EndNote grunnkurs

Tirsdag 31.08, kl. 13:00 - 14:00

Onsdag 22.09, kl. 10:00 - 11:00

Onsdag 13.10, kl. 10:00 - 11:00

Torsdag 28.10, kl. 13:00 - 14:00

Tirsdag 16.11, kl. 10:00 - 11:00

Torsdag 02.12, kl. 13:00 - 14:00

Målgruppe: Studenter og ansatte som ikke har brukt EndNote før, eller for de som ikke har brukt EndNote på lenge og trenger en oppfriskning.

Kurset er for EndNote for PC eller Mac, ikke iPad. Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

EndNote videregående kurs

På forespørsel.

Målgruppe: Studenter og ansatte som har brukt EndNote før, og som ønsker å vite mer om avanserte funksjoner i EndNote.

Kursdeltakerne må ha med egen PC eller Mac, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

Effektiv bruk av CINAHL og MEDLINE

Torsdag 02.09, kl. 10:00 - 11:00

Onsdag 29.09, kl. 10:00 - 11:00

Torsdag 21.10, kl. 13:00 - 14:00

Tirsdag 09.11, kl. 10:00 - 11:00

Onsdag 08.12, kl. 13:00 - 14:00

Målgruppe: Studenter og ansatte. 

Kursdeltakerne må ha med egen PC, Mac eller iPad, med tilgang til trådløst nettverk på LDH.

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til hvordan du søker i CINAHL og MEDLINE. Kurset dekker ikke prinsippene om PICO-skjema eller hvordan finne emneord fra andre kilder. Materiell om dette finnes i Canvas-modulen Litteratursøk.

Øvrige kurs

Cristin workshop

Veiledning

Digital veiledning

Kvalitetssikring av søk