Ansatte ved Lovisenberg diakonale høgskole

Høgskolens ledelse

Hallgeir Lien

Høgskoledirektør

Lars Mathisen

Rektor

Studieadministrasjon og fellestjenester

Ann Charlotte Andersen

Rådgiver, opptak og praksisstudier BiS

Astrid Skjølsvik

Seniorkonsulent, eksamen og tilrettelagte studieløp MEVU

Bjørnar Holm

Rådgiver, FS-ansvarlig

Cathrine T. Pettersen

Seniorkonsulent, informasjons- og webansvarlig

Catrine Hovland Ottervig

Rådgiver, informasjons- og webansvarlig (permisjon)

Eirik Meisingset Johansen

Kvalitetsrådgiver og personvernombud

Emerentze Stang Bunæs

Seniorkonsulent, eksamen BiS

Emil Trygve Hasle

Seniorrådgiver

Geraldine Salvador

Rådgiver, økonomi og forskningsadministrasjon

Heidrun Hole

Studiesjef

Ida Nyrud

Seniorkonsulent, informasjons- og webansvarlig

Kim-Are Olaussen

Førstekonsulent, timeplan, innkjøp, arrangement og kontaktperson bygg

Liv Arnhild Romsaas

Studentprest

Mari Grønnerød

Konsulent, honorar og arkiv

Mona-Merethe Nortind

Førstekonsulent, ekspedisjon

Nina Prestegard

Seniorkonsulent, praksisstudier BiS og internasjonalisering

Rannveig Taylor

Rådgiver, økonomi, arkiv og forskningsadministrasjon (permisjon)

Silje Skaaren-Fystro

Seniorkonsulent, praksisstudier MEVU

Tonje Gjulem

Seniorkonsulent, prakisstudier BiS og internasjonalisering (permisjon)

Unni Jenssen

Seniorrådgiver, internasjonale relasjoner

Vera Eilertsen

Rådgiver, HR-ansvarlig

Bibliotek og læringsstøtte

Brian Marum

Seniorkonsulent, digital kompetanse og utvikling

Fredrik Solvang Pettersen

Spesialbibliotekar

Gina Helene Sjursæther

Bibliotekar

Hilde Sundfær

Rådgiver

Inger Marie Almankaas

Spesialbibliotekar

Kari Larsen Mariussen

Spesialbibliotekar

Mia Alexandra Ølnes

Spesialbibliotekar

Sara Clarke

Avdelingsleder, bibliotek og læringsstøtte

Tom Øverby

Seniorrådgiver

Tore Bø

Seniorkonsulent

Ørjan Flygt Landfald

Pedagogisk rådgiver

Bachelor i sykepleie

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

Anita Hereid Husby

Høgskolelektor

Ann Kristin Austarheim

Høgskolelektor

Camilla Olaussen

Stipendiat

Camilla Edeklev

Høgskolelektor

Edith Lillian Roth Gjevjon

Instituttleder bachelor

Elisabeth Finnbakk

Høgskolelektor/stipendiat

Ellen Mørck

Høgskolelektor

Ellisiv Lærum-Onsager

Førsteamanuensis

Espen Gade Rolland

Studieleder bachelor

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent

Grethe Haugan

Førstelektor

Gudrun Johannessen

Høgskolelektor

Gunilla Borglin

Professor

Hanne Camilla Heer

Høgskolelektor

Hege Hovd Faye-Schjøll

Høgskolelektor

Helge Skirbekk

Førsteamanuensis

Ida Voss Hestvold

Høgskolelektor

Jaroslav Zlamal

Stipendiat

Jeanie M. Bochenek

Førsteamanuensis, gjesteforeleser Ohio State University

Johan Fodstad Larsen

Høgskolelektor

Kari Sørensen

Høgskolelektor

Kari-Marie (Nøste) Marceliussen

Høgskolelektor

Kirsten Tornøe

Førsteamanuensis

Kristin Skaug

Høgskolelektor

Kristin Nilsen Sollied

Høgskolelektor

Lina Oelschlägel

Stipendiat

Maria Berg Ekelund

Høgskolelektor

Maria Løvhaug

Høgskolelektor

Maria Tjønnfjord

Studieleder bachelor

Maria Helén Iversen

Høgskolelektor

Marit Tømmerbakk

Høgskolelektor

Marius Dalby

Høgskolelektor

Maud Cecilie Roos

Høgskolelektor

Minna Marie Hagring

Høgskolelektor

Morten Christian Hansen

Høgskolelærer

Phuong Thai Minh Tran

Høgskolelektor

Randi Tofthagen

Førsteamanuensis

Rigmor Hegertun

Høgskolelektor

Rima Justine Rajendram

Høgskolelektor

Sandra Hafstad Lammetun

Høgskolelektor

Silje Linnerud

Høgskolelektor

Siren Eriksen

Professor

Steinar Johansen

Høgskolelektor

Therese Hugøy

Høgskolelektor

Therese Finstad Aamli

Høgskolelektor

Tove Børsting

Førstelektor

Trine Lise Jansen

Stipendiat

Trine Sortland Triumf

Høgskolelektor

Unni Grimsrud

Studieveileder/høgskolelektor

Vibeke Bull Sellevold

Stipendiat

Master og videreutdanning

Adelheid H. Hillestad

Førsteamanuensis

Andreas Ødegaard

Høgskolelektor

Anne Kathrine Langerud

Førsteamanuensis

Anne Lee Solevåg

Førsteamanuensis

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU

Bente Silnes Tandberg

Førsteamanuensis

Brith Andresen

Førsteamanuensis

Camilla Finsand

Høgskolelektor

Caroline Kreppen Overen

Høgskolelektor

Christine Raaen Tvedt

Førsteamanuensis

Elisabeth Østensen

Høgskolelektor

Ella Karin Breivik

Høgskolelektor

Elma Jelin

Høgskolelektor

Hanne Aagaard

Professor

Hege Vistven

Høgskolelektor

Håkon Haugaa

Førsteamanuensis

Ina Marie T. Aamodt

Høgskolelektor

Irene Rød

Høgskolelektor

Jofrid Høybakk

Høgskolelektor

Kari Lislerud Smebye

Førsteamanuensis

Karoline Skedsmo

Høgskolelektor

Kashif W Faiz

Førsteamanuensis

Kathrine Johnsen Brooker

Høgskolelektor

Kristin Hofsø

Førsteamanuensis

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Professor

Lena Rengård Kolstad

Høgskolelærer

Lene Tandle Lyngstad

Høgskolelektor

Margareta Møkleby

Høgskolelektor

Mari Oma Ohnstad

Stipendiat

Marianne Trygg Solberg

Førsteamanuensis

Marie Hamilton Larsen

Førsteamanuensis

Marte-Marie Wallander Karlsen

Studieleder MEVU

Mona Austenå

Høgskolelektor

Monica Kvande

Førsteamanuensis

Mons Sjøberg

Høgskolelektor

Nina Margrethe Kynø

Førsteamanuensis

Rebecka Norman

Førsteamanuensis

Rita Jakobsen

Professor

Simen Alexander Steindal

Førsteamanuensis

Siv Karlsson Stafseth

Førsteamanuensis

Solfrid Steinnes

Høgskolelektor

Torunn Wibe

Førsteamanuensis

Tove Karin Vassbø

Studieleder MEVU

Vibeke Tjugum

Høgskolelærer

Vivi Lycke Christensen

Førsteamanuensis

Wenche Oksavik

Høgskolelektor

Ådel Bergland

Professor

Åse Valsø

Høgskolelektor

Senter for klinisk sykepleieforskning

Ingrid Hanssen

Professor

Kristin Heggdal

Forskningsleder/Professor

Venke Sørlie

Professor emeritus