Læringsstøtte

Brukerveiledninger og kompetanseheving for ansatte og studenter ved LDH

Oppdatert 20. August 2020, 09:48

Læringsstøtteenheten er en del av høgskolens støttetjenester til undervisnings- og forskningsansatte, med fokus på å tilby ansatte veiledning, råd, og kompetansehevende tilbud innen pedagogikk og bruk av læringsteknologier. Enheten har ansvar for forvaltning, utvikling og brukerstøtte til både ansatte og studenter innen høgskolens læringsteknologiske portefølje, som inkluderer Canvas, Zoom og Panopto.

Læringsstøtteenheten er en del av Avdeling for bibliotek og læringsstøtte, og kan kontaktes på laeringsstotte@ldh.no

Ansvarsområder til Læringsstøtteenheten:

Læringsstøtteenheten skal:

  • bistå fagmiljøer og ledelse ved LDH med forbedring av undervisnings- og læringskvalitet ved institusjonen.
  • tilby kompetansehevende tilbud innen pedagogikk og bruk av læringsteknologier, for å sikre et høyt nivå av hybrid kompetanse blant UF-ansatte.
  • samarbeide med Avdeling for master-, etter- og videreutdanning (MEVU) for å tilby studium i Pedagogisk basiskompetanse
  • i samarbeid med fagmiljøet og praksis, bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale verktøy/ressurser i undervisning og praksisstudier
  • bidra til utvikling og innovasjon knyttet til bruk av simulering og ferdighetstrening som læringsmetode.  
  • bidra til forskningsgruppenes arbeid med utvikling av kvalitet i høyere utdanning gjennom medlemskap/observatørstatus i forskningsgruppen som har fokus på pedagogisk utvikling

Ansatte

Sara Clarke

Sara Clarke

Avdelingsleder, bibliotek og læringsstøtte
Ørjan Flygt Landfald

Ørjan Flygt Landfald

Pedagogisk rådgiver
Hilde Sundfær

Hilde Sundfær

Rådgiver
Tore Bø

Tore Bø

Seniorkonsulent
Brian Marum

Brian Marum

Seniorkonsulent, digital kompetanse og utvikling

Prosjekter

Læringsstøtteenheten er involvert i følgende eksternfinansierte prosjekter ved LDH: