Læringsstøtte og IT

Brukerveiledninger og kompetanseheving for ansatte og studenter ved LDH

Publisert 3. Juni 2020, 10:54

Sist oppdatert 5. Juli 2023, 12:47

Læringsstøtteenheten er en del av høgskolens støttetjenester til undervisnings- og forskningsansatte. Vi tilbyr ansatte veiledning, råd, og kompetansehevende tilbud innen pedagogikk og bruk av læringsteknologier. Enheten har ansvar for forvaltning, utvikling og brukerstøtte til både ansatte og studenter innen høgskolens læringsteknologiske portefølje, som inkluderer blant annet Canvas, Zoom og Panopto.

Læringsstøtte har også ansvaret for IT brukerstøtte for ansatte og studenter.

Læringsstøtteenheten kan kontaktes på laeringsstotte@ldh.no (Ansatte) eller support@ldh.no (Studenter).

Ansvarsområder til Læringsstøtteenheten:

Læringsstøtteenheten skal:

  • bistå fagmiljøer og ledelse ved LDH for å øke undervisnings- og læringskvalitet ved institusjonen.
  • tilby kompetansehevende tilbud innen pedagogikk og bruk av læringsteknologier, for å sikre et høyt nivå av undervisningskompetanse blant UF-ansatte.
  • samarbeide med Avdeling for master-, etter- og videreutdanning (MEVU) for å tilby studium i Pedagogisk basiskompetanse
  • i samarbeid med fagmiljøet og praksis, bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale verktøy/ressurser i undervisning og praksisstudier
  • bidra til utvikling og innovasjon knyttet til bruk av simulering og ferdighetstrening som læringsmetode. 
  • bidra til forskningsgruppenes arbeid med utvikling av kvalitet i høyere utdanning gjennom medlemskap/observatørstatus i forskningsgruppen «Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen».
  • i samarbeid med seniorrådgiver for digital omstilling arbeide med å etablere og støtte gode rutiner for IT sikkerhet.
  • forvalte høgskolens IT tekniske utstyr

Ansatte

Hilde Sundfær

Hilde Sundfær

Avdelingsleder læringsstøtte
Susanne Koch

Susanne Koch

Pedagogisk rådgiver
Brian Marum

Brian Marum

Fagleder IT-brukerstøtte
Tom Øverby

Tom Øverby

Seniorrådgiver
Anne Catherin Gonzales

Anne Catherin Gonzales

Pedagogisk rådgiver
Tore Bø

Tore Bø

Rådgiver
Thang Tran

Thang Tran

Konsulent - brukerstøtte

Prosjekter

Læringsstøtteenheten er involvert i følgende eksternfinansierte prosjekter ved LDH: