Læringsstøtte

Brukerveiledninger og kompetanseheving for ansatte og studenter ved LDH

Publisert 3. Juni 2020, 10:54

Sist oppdatert 12. Desember 2022, 11:42

Læringsstøtteenheten er en del av høgskolens støttetjenester til undervisnings- og forskningsansatte, med fokus på å tilby ansatte veiledning, råd, og kompetansehevende tilbud innen pedagogikk og bruk av læringsteknologier. Enheten har ansvar for forvaltning, utvikling og brukerstøtte til både ansatte og studenter innen høgskolens læringsteknologiske portefølje, som inkluderer Canvas, Zoom og Panopto.

Læringsstøtteenheten er en del av Avdeling for bibliotek og læringsstøtte, og kan kontaktes på laeringsstotte@ldh.no

Ansvarsområder til Læringsstøtteenheten:

Læringsstøtteenheten skal:

  • bistå fagmiljøer og ledelse ved LDH med forbedring av undervisnings- og læringskvalitet ved institusjonen.
  • tilby kompetansehevende tilbud innen pedagogikk og bruk av læringsteknologier, for å sikre et høyt nivå av hybrid kompetanse blant UF-ansatte.
  • samarbeide med Avdeling for master-, etter- og videreutdanning (MEVU) for å tilby studium i Pedagogisk basiskompetanse
  • i samarbeid med fagmiljøet og praksis, bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale verktøy/ressurser i undervisning og praksisstudier
  • bidra til utvikling og innovasjon knyttet til bruk av simulering og ferdighetstrening som læringsmetode.  
  • bidra til forskningsgruppenes arbeid med utvikling av kvalitet i høyere utdanning gjennom medlemskap/observatørstatus i forskningsgruppen som har fokus på pedagogisk utvikling

Ansatte

Hilde Sundfær

Hilde Sundfær

Avdelingsleder læringsstøtte
Susanne Koch

Susanne Koch

Pedagogisk rådgiver
Brian Marum

Brian Marum

Fagleder IT-brukerstøtte
Tom Øverby

Tom Øverby

Seniorrådgiver
Anne Catherin Gonzales

Anne Catherin Gonzales

Pedagogisk rådgiver
Tore Bø

Tore Bø

Seniorkonsulent
Thang Tran

Thang Tran

Konsulent - brukerstøtte

Prosjekter

Læringsstøtteenheten er involvert i følgende eksternfinansierte prosjekter ved LDH: