Eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole

Studenter som øver til eksamen