LOS - Lovisenberg studentvelferd

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. LOS tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eksempel studieteknikk og mestringskurs.

Vi tilbyr en egen velferdsordning (LOS) til våre studenter. Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er ikke medlem av SiO.

Smilende student i forelesning

Lær mer om LOS

Lovisenberg studentvelferd logo

LOS er Lovisenberg diakonale høgskoles egen velferdsordning tilpasset våre studenter. Alle studenter ved LDH er automatisk medlem av LOS.

Les mer