Siste nytt fra Lovisenberg diakonale høgskole

PhD: Postoperative smerter etter kneprotese-operasjon

Kneprotese-operasjon er anbefalt for langtkommet smertefull kneartrose hvor annen behandling ikke fører til bedring. De aller fleste får smertelindring og bedre funksjon etter operasjonen. Men, vi vet at rundt 20% av artrosepasienter som blir operert med kneprotese har vedvarende postoperative smerter 12 måneder etter operasjonen. Vibeke Bull Sellevold har i sin doktorgradsavhandling forsket på hvordan det gikk med pasientgruppen utover det første året.

PhD: Overlevelsestrender og prognose ved tykk- og endetarmskreft

Tykk- og endetarmskreft er den tredje vanligste kreftformen i verden. Overlevelsen for pasienter med tykk- og endetarmskreft har bedret seg de siste førti årene, men allikevel er det stor variasjon i pasientforløp og kliniske utfall. Som kreftlege, opplever Julian Hamfjord ofte at effekt av og toleranse for behandling er ulik fra pasient til pasient. Det trengs derfor flere verktøy i klinikken som kan støtte opp under kliniske beslutninger og samvalg, slik at forløpene i større grad kan tilpasses hver enkelt pasient. Dette er bakgrunnen for Hamfjords ph.d.-prosjekt.