Siste nytt fra Lovisenberg diakonale høgskole

Hvordan har studentene det egentlig under pandemien?

Omfattende smitteverntiltak har preget landets studenter i stor grad. LDHs studenter er blant annet preget av mangel på sosialt samvær, en nedstengt studentby og digital undervisning, men viser likevel et større studieengasjement enn landsgjennomsnittet. Dette viser Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT), som denne våren sendte ut en tilleggsundersøkelse til landets studenter for å kartlegge studentenes helse og trivsel sett i lys av den pågående pandemien.