Videreutdanninger

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr videreutdanninger innenfor temaene palliasjon, praksisveiledning og pedagogisk basiskompetanse.

Studenter blir veiledet