Videreutdanninger

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr videreutdanninger innenfor temaene operasjonssykepleie, palliasjon, klinisk veiledning og pedagogisk basiskompetanse.

Operasjonssykepleier