Tilbake til ansatte

Marianne Trygg Solberg

Programkoordinator og førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Intensivsykepleie 
 • Kompetanse 
 • Pedagogikk 
 • Bruk av digitale verktøy 
 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 
 • Intervensjonsforskning  
 • Systematiske litteraturstudier 

Forskningsgrupper

Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen, Lovisenberg diakonale høgskole

Forskningsprosjekter

 • Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring (DIKU), Prosjektleder 
 • Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk sykepleie, LDH, Prosjektleder 
 • Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet, LDH, Prosjektmedarbeider

Undervisning

 • Intensivsykepleie 
 • Funksjon og ansvar 
 • Inter- og intraprofesjonelt samarbeid 
 • Overtrykksventilering 
 • Respirasjon 
 • Oksygenbehandling  
 • Akademisk skriving

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD, UiO 
 • Masterstudie i sykepleievitenskap, UiO 
 • Påbygningsstudium i veiledning for helse- og sosialpersonell, HiO 
 • Videreutdanning i praksisveiledning i helse- og sosialfag, HiO 
 • Videreutdanning i intensivsykepleie 
 • Grunnutdanning i sykepleie

Utvalgt arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis, LDH (master) 
 • Programkoordinator og emneansvarlig, LDH (master allmenn og intensiv) 
 • Forskningsgruppeleder ved LDH 
 • Styremedlem i Høgskolestyret LDH, ansattrepresentant 2016-2020 
 • Veileder for praksisveiledere ved UUS 
 • Nyfødt intensiv, Rikshospitalet, praksisveileder/intensivsykepleier 
 • Med. avd./med.OV., Rikshospitalet, sykepleier

Verv

 • Nestleder i forskningsgruppe, LDH

Publiseringer