Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Les mer om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger her.

Publisert 25. Juni 2024, 10:13

Sist oppdatert 26. Juni 2024, 10:20

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (omtalt som Åpenhetsloven) er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Arbeidet med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold treffer rett i Lovisenberg diakonale høgskoles (LDH) kjerneverdier. Kvalitet og nestekjærlighet har vært fundamentet i høyskolens mer enn 150 år lange historie og danner grunnlaget for all aktivitet i virksomheten. LDHs strategi for inneværende periode (2024-2028) bekrefter tydelig at høyskolen skal bidra til bærekraftig verdiskapning i utdannings- og helsesektoren og jobbe for å skape helsetjenester med økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Strategien stadfester dessuten at høyskolen skal operasjonalisere og integrere FNs bærekraftsmål i sitt daglige arbeid.

Åpenhetsloven innebærer at LDH skal ha oversikt over sine leverandørkjeder, inkludert hvilken risiko det finnes for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og manglende anstendige arbeidsforhold. Loven forutsetter dessuten at LDH jobber for å redusere disse risikoene og at arbeidet offentliggjøres på høyskolens nettsider innen 30. juni hvert år.

LDHs aktsomhetsvurdering for 2023 kan leses i sin helhet her.

Spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger kan rettes til høgskoledirektør Linda T. Helgesen på e-post linda.t.helgesen@ldh.no.