Tilbake til ansatte
Adelheid Hummelvoll

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Demens
 • Palliasjon
 • Sykehjem
 • Kommunehelsetjenesten
 • Kvalitativ forskning
 • Fenomenologi
 • Eksistensiell omsorg

Forskningsgrupper

 • De etiske rommene. Grenser, motstand praxis (ESPACE), UiO, TF
 • Nordic research group: Continuity and Quality of care, Karlstad universitet og Lovisenberg diakonale høgskole
 • Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv, Lovisenberg diakonale høgskole

Forskningsprosjekter

 • Utvikling av rollen som avansert klinisk allmennsykepleier i de kommunale helse og omsorgstjenestene, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Covid-19 på sykehjem. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Høgskolen i Molde og Lovisenberg diakonale høgskole

Undervisning

 • Smerte som fenomen
 • Flerkulturell forståelse
 • Etikk
 • Interkulturell palliativ omsorg
 • Tverrkulturell kommunikasjon
 • Samhandling
 • Kroppens hukommelse

Bakgrunn

Utdanning:

 • Forskerveiledningsutdannelse for doktorgradsstudenter / Forskarhandledningsutbildning för doktorander og licentiander, Karlstad, Sverige
 • PhD, UiO, TF
 • Tropemedisin, Bjørknes høyskole
 • Førstelektor vurdert av sakkyndig utvalg oppnevnt av UiO, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
 • Cand.polit Antropologi, UiO, SV
 • Videreutdanning i aldring og eldre, Diakonhjemmets sykepleierhøgskole
 • Bachelor i sykepleie, Diakonhjemmets sykepleierhøgskole

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Prosjektleder Grabovac-Risan, Montenegro, Cathinka Guldbergsenteret
 • Bachelorutdanning, Queen Jelena, Montenegro
 • Sykepleier, fungerende avd. sykepleier, nattavd. sykepleier, geriatrisk sykepleier, Lillo sykehjem
 • Sykepleier, prematuravdelingen, Aker sykehus

Verv

 • Hovedtillitsvalgt, NSF

 

Publiseringer