Tilbake til ansatte
Benedicte Sørensen Strøm

Benedicte Sørensen Strøm

Førsteamanuensis

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling 

 • Demens
 • Sansestimuli
 • Eldre
 • Kommunikasjon 
 • Livskvalitet
 • Åndelig og omsorg

Undervisning 

 • Grunnleggende sykepleie
 • Demens
 • Kvantitativ og kvalitativ metode 
 • Eldre 
 • Åndelig omsorg
 • Sykepleieprosessen
 • Palliativ omsorg

Bakgrunn

Utdanning

 • Bachelor i sykepleie, Betanien sykepleierhøgskole, Oslo
 • Embetseksamen i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • PhD, VID vitenskapelige Høgskole 

Utvalgt arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis, VID vitenskapelige Høgskole 
 • Studieleder, VID vitenskapelige Høgskole
 • Dekan, VID vitenskaplige Høgskole
 • Fagdirektør, Diakonhjemmet Omsorg

Publiseringer