Tilbake til ansatte
Bente Tandberg

Bente Silnes Tandberg

Førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Klinisk avansert nyfødtsykepleie
 • Familiebasert omsorg
 • Ernæring, vekst og amming
 • Kvalitativ og kvalitativ forskning

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Undervisning

 • Familiebasert omsorg
 • Ernæring til premature
 • Prosjektarbeid og masterseminar

Bakgrunn

Utdanning:

 • Pedagogisk basiskompetanse 2021, Lovisenberg diakonale høgskole
 • PhD 2020, Klinisk medisin II, Universitet i Bergen
 • Hovedfag i sykepleievitenskap 2004, Institutt for sykepleievitenskap, Universitet i Oslo

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Sykepleier og klinisk forsker, Nyfødtintensiv seksjon, Barne og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus, Vestreviken HF
 • Fagutviklings og forskningssykepleier, Barneklinikkens sykepleiefaglige senter, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
 • Sykepleier, Nyfødtintensiv, Ullevål, Oslo universitetssykehus

Verv

 • Representant Barne og ungdomsavdelingen i Forskningsutvalget Drammen sykehus http://vestrevikenintranett/forskning/organisering

Publiseringer