Tilbake til ansatte
Portrett av Carla Arredondo

Carla Arredondo

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

  • Hjemmesykepleie
  • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Psykisk helsearbeid
  • Kvalitativ metode

Bakgrunn

Utdanning:

  • Bachelor i sykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole
  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid, VID vitenskapelig høgskole
  • Master i sykepleievitenskap, Universitet i Oslo