Tilbake til ansatte
Portrett av Caroline Kreppen Overen

Caroline Kreppen Overen

Stipendiat

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Palliasjon 
 • Demens
 • Geriatri 
 • Avansert klinisk allmennsykepleie

Forskningsgrupper:

 • Continuity for Quality of Care and Health (nordisk forskergruppe), Lovisenberg diakonale høgskole og Karlstad Universitet (S)

Forskningsprosjekter:

 • POP – Palliativ behandling, Omsorg og Pleie til personer med demens på sykehjem

Undervisning

 • Klinisk helhetsvurdering

Bakgrunn

Utdanning:

 • Bachelor i sykepleie, Universitetet i Agder
 • Videreutdanning i palliativ omsorg, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Master i avansert geriatrisk sykepleie, Universitetet i Oslo 

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Høgskolelektor, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Spesialsykepleier, Hemnes sykehjem, Aurskog Høland kommune
 • Gruppeleder, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg 
 • Sykepleier, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg

 

Publiseringer