Tilbake til ansatte
Portrett av Clarisse Nsengi

Clarisse Nsengi

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Undervisning

 • Sykepleie, funksjon, profesjon og samfunn
 • Kommunikasjon, undervisning og veiledning
 • Organisasjon, ledelse, kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Storbyhelse
 • Praksislærer
 • Bachelorveiledning

Bakgrunn

Utdanning:

 • Master i Interdisiplinær helseforskning, Universitetet i Oslo
 • Årsstudium i samfunnsfag, MF vitenskapelige høyskole
 • Bachelor i sykepleie, OsloMet

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Sykepleier, Aker legevakt/ambulansemottak
 • Timelærer, OsloMet
 • Sykepleier barsel A, Oslo universitetssykehus, Ullevål