Tilbake til ansatte
Ellisiv Lærum-Onsager

Ellisiv Lærum-Onsager

Førsteamanuensis

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

  • Ernæring
  • Alvorlig sykdom
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Pasientrapporterte utfallsmål (PROMS)
  • Kvantitativ metode 

Bakgrunn

Utdanning:

  • PhD, OsloMet
  • Master i Helsevitenskap (MSc), NTNU
  • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • PT, Norges Idrettshøgskole (årsstudium)
  • Videreutdanning, Pedagogisk basiskompetanse, LDH

Publiseringer