Tilbake til ansatte
Gunilla Borglin

Gunilla Borglin

Professor

Bachelor i sykepleie

Ansvarsområder

 • Leder for Lovisenbergs diakonale høgskoles programmatiske forskningsplattform «Continuity for Quality of Care and Health»

Forskning og fagutvikling

 • Eldre personer og livskvalitet
 • Sykepleie fag og profesjon
 • Vitenskapsteori- og metode
 • «Mixed Methods»
 • «Medical Research Councils Framework for Complex Interventions»

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • «FundaMentals of Care Models in relation to Continuity of Care: FUME-CoC», Lovisenberg diakonale høgskole / Karlstad Universitet, Sverige
 • «SAFE – Tidlig oppdagelse, rask respons og kliniske beslutningsprosesser ved Subakutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre», Lovisenberg diakonale høgskole / Karlstad Universitet, Sverige
 • «FundaMentals of Care Models in relation to Point-of-Care Nursing: FUME-PoC», Karlstad Universitet, Sverige
 • «Nursing students critical thinking skills and abilities», Malmö Universitet, Sverige

Undervisning

 • Sykepleie fag og profesjon
 • Standards for sykepleie
 • Vitenskapsteori of forskningsmetode
 • Eldre sykepleie
 • Kulturkompetanse
 • Akademisk skrivende

Bakgrunn

Utdanning:

 • Ph.d. i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Lunds Universitet, Sverige
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, Malmö høgskole, Sverige
 • Sykepleier, Malmö Høgskolen Sverige
 • Hjelpepleier, Mellersta Førstads videregående skole, Malmö, Sverige

Verv

 • Redaktør Nordic Journal of Nursing Research
 • Styremedlem European Academy of Nursing Science 
 • Sakkyndig konsulent, første opponent, vurderings komiteer nasjonalt og internasjonalt
 • Medlem Svensk sjuksköterskeförening

Publiseringer