Tilbake til ansatte
Portrett av Hulda Gunnlaugsdottir

Hulda Gunnlaugsdottir

Rektor

Høgskolens ledelse