Tilbake til ansatte
Ida Røed Flyum

Ida Røed Flyum

Stipendiat

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

  • Kontinuitet og kvalitet i sykepleie
  • Modeller knyttet til sykepleie
  • Kommunehelsetjenesten, hjemmetjenesten, eldreomsorg
  • Mixed methods og systematisk litteraturoppsummering
  • Livskvalitetsforskning

Forskningsgrupper:

  • Continuity for Quality of Care and Health (nordisk forskergruppe), Lovisenberg diakonale høgskole og Karlstad Universitet (S)

Forskningsprosjekter:

Bakgrunn

Utdanning:

  • Master i sykepleie – Klinisk forskning og fagutvikling, OsloMet
  • Bachelor i sykepleie, OsloMet

Utvalgt arbeidserfaring:

  • Avdeling for hematologi og infeksjonssykdommer, Akershus universitetssykehus
  • Avdeling for korttid- og rehabilitering, Rælingen kommune (Bo- og Omsorgssenter)

Publiseringer