Tilbake til ansatte
Portrett av Ingeborg Flåten Backe

Ingeborg Flåten Backe

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Undervisning

  • BSY 100 
  • Emneteam A  
  • Praksislærer i BSYP 300

Bakgrunn

Utdanning

  • Bachelor i sykepleie, Diakonhjemmet høgskole 
  • Master i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Utvalgt arbeidserfaring

  • Sykepleier, Gastrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Aker 
  • Forskningssykepleier, Oslo Universitetssykehus

Publikasjoner

Scorpus