Tilbake til ansatte

Jone Hamnvikvoll Thelle

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie