Tilbake til ansatte
Jone Thelle

Jone Hamnvikvoll Thelle

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie