Tilbake til ansatte
Kari Larsen Mariussen

Kari Larsen Mariussen

Hovedbibliotekar

Bibliotek

Ansvarsområder

 • Veiledning og undervisning i litteratursøk og referansehåndtering
 • Systematiske litteratursøk 
 • Koordinering av bibliotekets undervisningsaktiviteter
 • Kvalitetssikring av pensumlister
 • Alma, Leganto, EndNote

Forskning og fagutvikling

 • Litteratursøk til systematiske oversikter og scoping reviews

Undervisning

 • Informasjonskompetanse
 • Litteratursøk
 • EndNote

Bakgrunn

Utdanning:

 • Videreutdanning, Pedagogisk basiskompetanse (10 stp.), LDH
 • Videreutdanning, Smart Læring (7,5 stp.), NTNU
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO
 • 3-årig diplomstudium i informatikk, ØDH

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Spesialbibliotekar på LDH siden 2014

Publiseringer