Tilbake til ansatte
Marius Dalby

Marius Dalby

Førsteamanuensis

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Studier i klinisk medisin
 • Kvantitativ og kvalitativ forskning
 • Statistisk metode inkludert avanserte regresjonsanalyser som Mixed Models
  • Programvarer som Stata og Excel

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • Kliniske studier på pasienter med løs kunstig øyelinse etter grå stær operasjon, en tilstand kalt «Late in-the-bag IOL dislocation»

Undervisning

 • Anatomi/fysiologi: sirkulasjon, respirasjon, sanser (inkludert øre, nese, hals og øye)
 • Mikrobiologi
 • Sykdomslære
  • Hovedtema i undervisning i sykdomslære: akutt og kronisk sykdom
  • Sykdomsgrupper: infeksjoner, sepsis, endokrinologi, gynekologi, urologi, hjerte/kar, lunge, bevegelsesapparatet, øre-nese-hals, øye, brannskader

Bakgrunn

Utdanning:

 • Cand.Med (lege), UiO
 • Bachelor of Science i økonomi og ledelse, UiO
 • PhD i medisin, UiO

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Lege og forsker, Øyeavdelingen, OUS
 • Førsteamanuensis, Bachelor i sykepleie, LDH
 • Assistentlege, Skadelegevakten, OUS
 • Arbeidsmedisin, Stamina helse
 • Turnuslege, allmennpraksis, Grünerløkka, Oslo
 • Turnuslege, indremedisinsk og kirurgisk avdeling, OUS, Ullevål
 • Lege ved helsestasjon for ungdom, Bydel Vestre Aker, Oslo
 • Lege, avdeling for gynekologisk kreft, Radiumhospitalet

Verv

 • Medlem i Kvalitetsforbedringsutvalg ved Øyeavdelingen OUS
 • Medlem i Øyeavdelingens strategigruppe ifm. fremtidens OUS

Publiseringer