Tilbake til ansatte
Dekoratikvt bilde av Olve Iversen Hølaas

Olve Iversen Hølaas

Kvalitetsrådgiver og personvernombud

Stab og fellestjenester

Ansvarsområder

 • Utdanningskvalitet
 • Utvikling, oppfølging og analyse av kvalitetsarbeid, av kvalitetssystem, og av evalueringer
 • Internkontroll og risikovurderinger
 • Personvernombud

Forskning og fagutvikling

 • Læringsutbytte i høyere utdanning
 • Utdanningskvalitet i høyere utdanning

Bakgrunn

Utdanning:

 • Magistergrad i sosialantropologi ved NTNU, avhandling om sosialisering og religion
 • Videreutdanning i forvaltningsrett og utlendingsrett

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Seniorrådgiver utdanningskvalitet, NTNU
 • Seniorrådgiver utdanningskvalitet NOKUT
 • Leder UNESCOs utdanningskontor, Afghanistan
 • Seniorrådgiver utdanningskvalitet og klagenemndssekretær, HiST
 • Utdanningsekspert UNESCO
 • Leder studieadministrasjon HiNT
 • Underviser/lærer NTNU, University of South Pacific og Aure kommune
 • Miljøterapeut rusomsorgen, Sentrum kontaktsenter, Trondheim

Publiseringer