Tilbake til ansatte
Rebecca Edeleman

Rebecca Edelman

Spesialbibliotekar

Bibliotek

Ansvarsområder

 • Brage vitenarkiv
 • Cristin-superbruker
 • Veiledning i referansehåndtering og litteratursøk
 • Systematiske litteratursøk
 • Kvalitetssikring av pensumlister
 • Alma, Leganto, EndNote

Undervisning

 • Litteratursøk
 • Informasjonskompetanse
 • Medline/CINAHL

Bakgrunn

Utdanning:

 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet
 • Statsvitenskap og økonomi (45 stp.), Karlstad Universitet

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Spesialbibliotekar på LDH siden 2022
 • Bibliotekar, Bokbasen
 • Spesialbibliotekar, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Studentassistent, Handelshøyskolen BI

Verv

 • Vararepresentant, Bibliotekarforbundet