Tilbake til ansatte
Silje Linnerud

Silje Linnerud

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

  • Kommunehelsetjenesten
  • Digitalisering i praksisstudier

Bakgrunn

Utdanning:

  • Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
  • Bachelor i sykepleie, Universitetet i Agder

Utvalgt arbeidserfaring:

  • Fagutviklingssykepleier, Hjemmetjenesten, Oslo kommune
  • Sykepleier, Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo
  • Sykepleier, Sørlandet sykehus, Kristiansand

Publiseringer