Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høyskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

Forskningsgruppe pedagogisk forskning

Publisert 28. Januar 2020, 13:31

Sist oppdatert 25. Mars 2021, 16:19

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig og pedagogisk profesjonsbakgrunn. Gruppen har kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen. Felles forskningsinteresser er å styrke klinisk kompetanse, veiledningskompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå.

Fokusområder

  • Hvilke læringsmetoder og læringsprosesser kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
  • Fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi som kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring
  • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

Mål

Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere

  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering ved Lovisenberg diakonale høgskole
  • Videreutvikle pedagogiske kompetanseområder, ferdighetstrening og simulering.
  • Støtter medlemmer i forskningsgruppen til å oppnå høyere kompetanse.

Gruppens leder

Andréa Nes

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

Gruppens nestleder

Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Førsteamanuensis

Gruppens interne medlemmer

Ida Voss Hestvold

Ida Voss Hestvold

Høgskolelektor
Jofrid Høybakk

Jofrid Høybakk

Høgskolelektor
Camilla Olaussen

Camilla Olaussen

Stipendiat
Maud Cecilie Roos

Maud Cecilie Roos

Høgskolelektor
Irene Rød

Irene Rød

Høgskolelektor
Anne Lee Solevåg

Anne Lee Solevåg

Førsteamanuensis
Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Professor
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU
Hege Vistven

Hege Vistven

Høgskolelektor
Jaroslav Zlamal

Jaroslav Zlamal

Stipendiat
Wenche Oksavik

Wenche Oksavik

Høgskolelektor
Sara Clarke

Sara Clarke

Avdelingsleder, bibliotek og læringsstøtte

Caroline Farsjø Aure

Høgskolelektor

Marion Chiwena Kumwenda

Høgskolelektor
Silje Linnerud

Silje Linnerud

Høgskolelektor

Maria Helén Iversen

Høgskolelektor

Gruppens eksterne medlemmer

Fernando Riegel Førsteamanuensis ved UFRS (Federal Universitet i Rio Grande do Sul), Brasil. E-post: ernandoriegel85@gmail.com

Ingunn Pedersen Høgskolelektor ved Nord Universitet. E-post: ingunn.pedersen@nord.no

Camilla Strandell-Laine Førsteamanuensis ved NOVIA høgskole, Finland, og LDH. E-post: camilla.strandell-laine@novia.fi

Prosjekter