Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høyskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

Forskningsgruppe pedagogisk forskning

Publisert 28. Januar 2020, 13:31

Sist oppdatert 28. Mars 2023, 10:19

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig og pedagogisk profesjonsbakgrunn. Gruppen har kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen. Felles forskningsinteresser er å styrke klinisk kompetanse, veiledningskompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå.

Fokusområder

  • Hvilke læringsmetoder og læringsprosesser kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
  • Fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi som kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring
  • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

Mål

Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere

  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering ved Lovisenberg diakonale høgskole
  • Videreutvikle pedagogiske kompetanseområder, ferdighetstrening og simulering.
  • Støtter medlemmer i forskningsgruppen til å oppnå høyere kompetanse.

Gruppens leder

Andréa Nes

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

Gruppens nestleder

Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Programkoordinator og førsteamanuensis

Gruppens interne medlemmer

Jofrid Høybakk

Jofrid Høybakk

Programkoordinator og førstelektor
Camilla Olaussen

Camilla Olaussen

Førsteamanuensis
Irene Rød

Irene Rød

Programkoordinator og førstelelektor
Anne Lee Solevåg

Anne Lee Solevåg

Førsteamanuensis
Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Programkoordinator og professor
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU
Hege Vistven Stenseth

Hege Vistven Stenseth

Høgskolelektor
Jaroslav Zlamal

Jaroslav Zlamal

Stipendiat
Caroline  Farsjø Aure

Caroline Farsjø Aure

Førsteamanuensis
Marion Chiwena Kumwenda

Marion Chiwena Kumwenda

Høgskolelektor
Silje Linnerud

Silje Linnerud

Høgskolelektor
Maria Helén Iversen

Maria Helén Iversen

Høgskolelektor
Camilla Strandell-Laine

Camilla Strandell-Laine

Førsteamanuensis
Hanne Camilla Heer

Hanne Camilla Heer

Konstituert studieleder bachelor
Siri Vestby Bøe

Siri Vestby Bøe

Høgskolelektor
Susan Henriette Kaaber

Susan Henriette Kaaber

Høgskolelektor
Lena Rengård Kolstad

Lena Rengård Kolstad

Programkoordinator og høgskolelektor
Vibeke Tjugum

Vibeke Tjugum

Høgskolelektor
Marit Tømmerbakk

Marit Tømmerbakk

Høgskolelektor
Hanne Maria Bingen

Hanne Maria Bingen

Seniorrådgiver
Anette Hestdal Loso

Anette Hestdal Loso

Høgskolelektor
Therese Finstad Aamli

Therese Finstad Aamli

Høgskolelektor
Hilde Sundfær

Hilde Sundfær

Avdelingsleder læringsstøtte
Susanne Koch

Susanne Koch

Pedagogisk rådgiver
Anne Catherin Gonzales

Anne Catherin Gonzales

Pedagogisk rådgiver

Gruppens eksterne medlemmer

Ingunn Pedersen, høgskolelektor ved Nord Universitet, Norge. E-post: ingunn.pedersen@nord.no

Paula Bresolin, høgskolelektor og ph.d. stipendiat ved Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. E-post: paulabresolin5@gmail.com 

Jussara Gue Martini, professor ved Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil og leder av Brasiliansk sykepleieforening i Santa Catarina. E-post: jussarague@gmail.com

Prosjekter: