Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høyskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

Forskningsgruppe pedagogisk forskning

Publisert 28. Januar 2020, 13:31

Sist oppdatert 6. Mars 2024, 18:41

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig og pedagogisk profesjonsbakgrunn. Gruppen har kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen. Felles forskningsinteresser er å styrke klinisk kompetanse, veiledningskompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå.

Fokusområder

  • Hvilke læringsmetoder og læringsprosesser kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
  • Fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi som kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring
  • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

Mål

Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere

  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering ved Lovisenberg diakonale høgskole
  • Videreutvikle pedagogiske kompetanseområder, ferdighetstrening og simulering.
  • Støtter medlemmer i forskningsgruppen til å oppnå høyere kompetanse.

Gruppens leder

Hanne Maria Bingen

Hanne Maria Bingen

Seniorrådgiver

Gruppens nestleder

Linda Thøring Øverberg

Linda Thøring Øverberg

Førsteamanuensis

Gruppens interne medlemmer

Andréa Nes

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N
Anne Catherin Gonzales

Anne Catherin Gonzales

Pedagogisk rådgiver
Anne Lee Solevåg

Anne Lee Solevåg

Førsteamanuensis
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU
Camilla Olaussen

Camilla Olaussen

Førsteamanuensis
Camilla Strandell-Laine

Camilla Strandell-Laine

Førsteamanuensis
Caroline  Farsjø Aure

Caroline Farsjø Aure

Førsteamanuensis
Elisabeth da Silva Øvregard

Elisabeth da Silva Øvregard

Høgskolelektor
Gunilla  Fredheim

Gunilla Fredheim

Høgskolelektor
Hege Vistven Stenseth

Hege Vistven Stenseth

Høgskolelektor
Hilde Sundfær

Hilde Sundfær

Avdelingsleder læringsstøtte
Irene Rød

Irene Rød

Programkoordinator og førstelelektor
Jofrid Høybakk

Jofrid Høybakk

Programkoordinator og førstelektor
Kristin Nilsen Sollied

Kristin Nilsen Sollied

Høgskolelektor
Lena Rengård Kolstad

Lena Rengård Kolstad

Programkoordinator og høgskolelektor
Mari Oma Ohnstad

Mari Oma Ohnstad

Førsteamanuensis
Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Programkoordinator og førsteamanuensis
Marit Hegg Reime

Marit Hegg Reime

Dosent
Per Sverre Persett

Per Sverre Persett

Høgskolelektor
Roger Marchen

Roger Marchen

Høgskolelektor
Rønnaug Dahlviken

Rønnaug Dahlviken

Høgskolelektor
Silje Linnerud

Silje Linnerud

Høgskolelektor
Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Professor
Siri Vestby Bøe

Siri Vestby Bøe

Høgskolelektor
Susanne Koch

Susanne Koch

Pedagogisk rådgiver
Therese Finstad Aamli

Therese Finstad Aamli

Høgskolelektor
Turid Bergljot Eskedal

Turid Bergljot Eskedal

Høgskolelektor
Vibeke Tjugum

Vibeke Tjugum

Høgskolelektor

Gruppens eksterne medlemmer

Ingunn Pedersen, høgskolelektor ved Nord Universitet, Norge. E-post: ingunn.pedersen@nord.no

Jussara Gue Martini, professor ved Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil og leder av Brasiliansk sykepleieforening i Santa Catarina. E-post: jussarague@gmail.com

Marion Chiwena Kumwenda, høgskolelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Marion.C.Kumwenda@usn.no

Paula Bresolin, høgskolelektor og ph.d. stipendiat ved Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. E-post: paulabresolin5@gmail.com 

 

Prosjekter: