Tilbake til ansatte
Tonje Gjulem

Tonje Gjulem

Rådgiver, praksisstudier BiS og internasjonalisering

Studieadministrasjon

Ansvarsområder

 • Praksiskoordinator BIS 1. og 2. studieår
 • Internasjonalisering
 • Spørreundersøkelser, NOKUT

Bakgrunn

Utdanning:

 • Master i Folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Idrett- og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Yrkeshygieniker, Oslo universitetssykehus
 • Forskningstekniker, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Sykepleier, Statens senter for epilepsi, Oslo universitetssykehus
 • Sykepleier, Ortopedisk sengepost, Oslo universitetssykehus
 • Sykepleier, Edwin Ruuds hospital