Tilbake til ansatte
Turid Eskedal

Turid Bergljot Eskedal

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie