Skrive og publisere

På denne siden finner du gode tips og nyttige ressurser som omhandler skriving og publisering.

Publisert 7. Februar 2020, 16:26

Sist oppdatert 25. Februar 2021, 08:41

Valg av publiseringskanal

Det er mange ting å ta hensyn til når man skal velge tidsskrift eller publiseringskanal:

 • Hvem er leserne jeg ønsker å henvende meg til, og hva leser de?
 • Hvilket språk vil du skrive på?
 • Hva slags type artikkel vil du skrive?

Når du så begynner å sirkle inn aktuelle tidsskrifter, bør du sjekke:

 • Er tidsskriftet fagfellevurdert?
 • Genererer artikler i tidsskriftet publiseringspoeng?
 • Er tidsskriftet Open Access?
 • Hvilken impact factor har tidsskriftet?
 • Publiserer tidsskrifter artikler av den typen du ønsker å skrive?
 • Hvor ofte blir tidsskriftet utgitt?
 • Hvilke rettigheter har du som forfatter til artikkelen din etter publisering?

Du bør også tenke over hvor tilgjengelig artikkelen din blir. Generelt sett vil du få flere lesere hvis du publiserer i et Open Access-tidsskrift enn hvis du publiserer i et tidsskrift der man må betale for å lese.

Vær også obs på at det finnes flere falske tidsskrifter eller såkalte rovtidsskrifter som man må unngå. Disse useriøse aktørene svindler gjennom kostnadene knyttet til publiseringsavgifter i falske Open Access-tidsskrifter. Det er viktig å sjekke at tidsskriftet man velger å publisere i er seriøst ved å eksempelvis undersøke om kolleger har kjennskap til eller erfaringer med tidsskriftet, om tidsskriftet er listet opp som et nivå 1 eller 2 tidsskrift i DBH sitt kanalregister eller om tidsskriftet på listen til DOAJ.

Forskningsetikk

Opphavsrett og plagiering

Akademisk skriving

Nettressurs om vitenskapelig publisering

 • PhD on Track er en nettressurs utviklet i samarbeid av en rekke høyskoler og universiteter. Her forklares en rekke begreper innenfor vitenskapelig publisering