Synliggjøring og tilgjengeliggjøring av egen forskning

Som forsker er det flere ting du kan gjøre for å bidra til gode rammeverk for gjenfinning, promotering og tilgjengeliggjøring av forskningen din. På denne siden står det om noen utvalgte nasjonale og internasjonale plattformer for å gjøre dette: Cristin, LDH Brage og ORCID.

Publisert 7. Februar 2020, 16:26

Sist oppdatert 25. Februar 2021, 08:47

Platformer for synliggjøring av egen forskning

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) dokumenterer og synliggjør forskning. Cristin brukes også når institusjonene skal rapportere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. Cristin viser ikke selve publikasjonene, kun referansene. I Cristin har du også mulighet til å redigere din egen forskerprofil, hvor du kan fylle inn hvilke forskningsfelt du er interessert i, hva du jobber med, hvilke prosjekter du tar del i etc.. En godt utfylt profil, gjerne med kontaktinformasjon og et bilde av deg selv, gjør at det blir enklere for andre å danne et bilde av deg som forsker. Dermed tydeliggjør du overfor kollegaer og potensielle forskningspartnere hvilke felt du har erfaring fra, og hva du kunne tenkt deg å jobbe mer med.

Pålogging i Cristin

LDH Brage

LDH Brage er LDH sitt åpne institusjonelle arkiv. Her ligger rettighetsklarerte vitenskapelige publikasjoner der LDH sine ansatte har vært forfatter eller medforfatter. Alt i LDH Brage er fritt tilgjengelig i fulltekst, evt. etter en embargoperiode.

Forfatters ansvar:

  • Når du har fått antatt et poenggivende manuskript, er det viktig at du tar vare på postprint-utgaven av artikkelen. Postprint-utgaven er den endelige aksepterte utgaven av artikkelen, som regel uten forlagets formatteringer og logo. Denne skal lastes opp i Cristin når du registrerer artikkelen.
  • Informere medforfattere om at artikkelen arkiveres i LDH Brage. Artikkelen vil ligge tilgjengelig i fulltekst innenfor de rammene som er satt av tidsskriftsforlaget, med mindre noen av medforfatterne ikke ønsker dette. Kontakt biblioteket for mal for informasjonsskriv. (Se retningslinjene for Open Access ved LDH. Disse kan du finne i kvalitetssystemet)
  • Registrere poenggivende manuskript i Cristin.
  • Registrere postere, foredrag, kronikker og andre publikasjoner som ikke er poenggivende i Cristin. Kontakt biblioteket for brukernavn og passord, eller hvis du har spørsmål om hvordan man registrerer.

Bibliotekets ansvar:

  • Vurdere om artikkel kan arkiveres i LDH Brage, innenfor forlagets rammer.
  • Tilby mal for informasjonsskriv om publisering i institusjonelt arkiv.
  • Behandle søknader om støtte til Open Access publisering.
  • Registrere poenggivende publikasjoner i Brage.
  • Kontrollere innførsler i Cristin slik at de blir rapport inn til DBH.

ORCID

ORCID er en internasjonal forskningstjeneste som lar forskere opprette en unik digital identifikator, en ORCID ID, som du igjen kan knytte til dine forskningspublikasjoner. Dette både synliggjør ditt forfatterskap og gjør det enklere for andre forskere og publiseringskanaler og entydig identifisere deg som person, og vil sikre at resultater ikke kobles til feil person. Flere og flere platformer velger å bruke ORCID som foretrukken identifikator, og noen tidsskrifter krever at du har en slik ID for å publisere hos dem.

Lenker