Hva trenger du som student å vite om ChatGPT og kunstig intelligens

Publisert 6. Juli 2023, 09:11

Sist oppdatert 10. August 2023, 12:23

Kunstig intelligens (KI) er ikke noe nytt, og du har garantert brukt det bevisst eller ubevisst i hverdagen din. Det er for eksempel kunstig intelligens som står bak anbefalinger på Netflix og ansiktsgjenkjenning på mobiltelefon. Forbes lister opp 10 eksempler på bruk av KI i hverdagen de fleste av oss kjenner til. Kunstig intelligens ble allemannseie da ChatGPT ble lansert åpent i november 2022. Siden den gang har det kommet mange KI-verktøy, som Dall-E, Midjournet og Google Bard.

Kunstig intelligens er et begrep som dekker et stort fagfelt og mange retninger. Det favner det meste av det vi kaller intelligente systemer. Musikkanbefalinger, selvkjørende transportmidler, søkemotorer og Google maps er eksempler på intelligente systemer.Mange av disse systemene er utviklet ved hjelp av maskinlæring og algoritmer. Det gjelder også for ChatGPT. 

Hva er ChatGPT?

ChatGPT kan være som en venn, en hjelper eller rett og slett underholdning. Når du stiller et spørsmål, svarer den nesten som et menneske. Men hva er denne teknologien egentlig?

ChatGPT har lært av store mengder tekst

ChatGPT er en chatbot, et kunstig intelligensverktøy utviklet av OpenAI for å føre samtaler. Dette gjør den veldig mye bedre enn maskiner tidligere kunne. Det er fordi ChatGPT har lest enorme mengder tekst på nett. Hvilke tekster den har lest, er hemmelig, men man antar at det er artikler, bøker, Wikipedia og diskusjonsforum som Reddit. 

ChatGPT lærer på egen hånd

Så er teknologien trent opp til å føre samtaler ved bruk av maskinlæring. Det betyr at den kan lære og gjøre valg uten eksplisitte instruksjoner. I stedet bruker den statistiske modeller og algoritmer til å finne mønstre i dataene den har lest og hermer etter disse mønstrene. 

ChatGPT har lærere

Men maskinlæring er ikke nok. ChatGPT har også hatt menneskelige lærere. De sjekker om valgene den gjør er gode nok. Så får den “belønning” for gode valg og “straff” for dårlige valg. Slik lærer den sakte, men sikkert å ta de valgene som skaper menneske-like samtaler.

Slik virker det

Basert på det du gir den av input (prompts), vil ChatGPT generere et svar basert på de mest sannsynlige ordene. Ja, den gjetter — ord for ord — hva som er det mest sannsynlige svaret på spørsmålet du har stilt. ChatGPT og mange andre chatboter er språkmodeller, som etterligner menneskelig språk. ChatGPT tolker det du skriver og ser etter mønstre for å kunne gi et svar. 

ChatGPT kan ta feil

ChatGPT virker smart, og kan være både overbevisende og skråsikker. Men den har ingen idé om hva som er sant eller usant. Det betyr at den kan generere svar som inneholder faktafeil. Den kan også servere deg fordomsfulle svar, såkalt algoritmisk bias. Ettersom mange av tekstene den har lest har dårlige holdninger til f. eks. kvinner eller folk som ikke er hvite, kan ChatGPT reprodusere disse holdningene. Sist, men ikke minst: Ettersom det den gjør er avansert gjetning, kan den gi svar som er feil eller mangelfulle.

Før du bruker ChatGPT

Når du bruker ChatGPT, blir dataene dine delt med et amerikansk teknologiselskap, som ikke ivaretar personvernet og datasikkerhet i samsvar med europeisk lov. Det betyr at du skal være forsiktig med å legge inn personlig informasjon. 

Det betyr også at det er ulovlig å legge inn:

 • Pasientdata, som navn, diagnoser og fødselsnummer

 • Andres persondata, som navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer 

 • Andres åndsverk, som (deler av) pensumlitteratur

Kunstig intelligens og eksamen / arbeidskrav 

Eksamensbesvarelser og arbeidskrav er dine selvstendige arbeid. Du skal med egne ord vise forståelse for fagfeltet. Det er viktig at du setter deg inn i eksamensreglement ved LDH. 

Hva kan ChatGPT gjøre for deg?

For å få mest mulig utbytte av ChatGPT, må du gi den gode prompts (spørsmål/input). Når du vet hvordan du skal stille spørsmål til ChatGPT, så er det mye du kan få ut av den.

Hverdagen

 • Spør om hjelp til å lage mat basert på matvarer du har hjemme

 • Be om hjelp med å skrive tekst til taler, takkekort og annet

 • Spør om tips til turer, treningsopplegg eller råd for bedre søvn

 • Dall-E og Midjourney kan hjelpe deg med å lage bilder

Studier 

 • Be ChatGPT lage spørsmål til deg for å øve til eksamen

 • Spør om råd for studiestrategier og leseplan

 • Få hjelp til å lage en disposisjon

 • Be ChatGPT om å forbedre teksten din 

 • Få hjelp når du har skrivesperre

 • Støtte for deg med lese-og skrivevansker

Arbeidslivet

 • Få innspill til jobbsøknader og CV

 • Få råd og hjelp til skriving av formelle brev og saksdokumenter

 • Få hjelp til å strukturere prosjektarbeid

 • Få støtte i arbeidsoppgaver i klinikken

Hva kan ChatGPT ikke gjøre?

 • Den vet ikke om noe er sant eller usant

 • ChatGPT er ingen søkemotor. Du får ikke lenker til de beste nettsidene om omhandler temaet ditt.

 • Den har ikke meninger og tar ikke standpunkt

 • Den vet ikke hva som er relevant eller ikke, så hvis du tar med irrelevant informasjon i spørsmålet ditt, vil den bli brukt til å generere svaret

 • Datagrunnlaget til ChatGPT er ikke oppdatert, så den kan ikke inkludere informasjon om dagsaktuelle hendelser og hendelser som har skjedd nært i tid

 • Den kan gi definisjoner og enkle forklaringer, men er ikke god på utdypende forklaringer eller drøftinger

 

Les mer om hva ChatGPT ikke kan.

Fallgruver

Vi spurte CharGPT: Forklar til en førsteårsstudent på sykepleierstudiet hvilke fallgruver som finnes ved bruk av ChatGPT:

Som en førsteårsstudent på sykepleierstudiet er det viktig å være oppmerksom på noen fallgruver ved bruk av ChatGPT eller lignende Al-modeller. Selv om ChatGPT kan være nyttig for å finne informasjon og generere svar på spørsmål, er det viktig å være klar over begrensningene og være kritisk til informasjonen som genereres. Her er noen fallgruver du bør være oppmerksom på:

 1. Mangel på kildeverifikasjon: ChatGPT genererer svar basert på den informasjonen den har lært fra tidligere datakilder. Men det betyr ikke at svarene alltid er nøyaktige eller oppdaterte. Det er viktig å verifisere informasjonen fra pålitelige kilder som fagbøker, forskningsartikler eller anerkjente nettsteder.
 2. Manglende kontekstforståelse: ChatGPT kan noen ganger misforstå ellerfeiltolke spørsmål på grunn av manglende kontekstforståelse. Det er viktig å stille klare og presise spørsmål for å få de mest relevante svarene. Hvis du er usikker på svaret eller det virker tvetydig, bor du sake ytterligere informasjon fra pålitelige kilder eller rådføre deg med fagpersoner.
 3. Biased eller upassende svar: ChatGPT lærer fra eksisterende tekstdata, inkludert potensielt upassende eller biased informasjon. Det er viktig 4 være kritisk til svarene som genereres og være bevisst på eventuelle fordommer eller feilinformasjon som kan være tilstede. Bruk sunn fornuft og kritisk tenkning når du vurderer svarene.
 4. Manglende emosjonell forståelse: ChatGPT er en Al-modell og har ingen emosjonell forståelse. Den kan ikke lese eller gjenkjenne følelser i spørsmål eller svare på en empatisk måte. Det er viktig å være oppmerksom på dette og være forsiktig med å stole på ChatGPT som en erstatning for menneskelig interaksjon og emosjonell støtte.
 5. Personvern og konfidensialitet: Når du bruker ChatGPT eller lignende tjenester, kan det være risiko for personvernbrudd eller brudd på konfidensialitet. Unngå å dele sensitiv eller personlig informasjon gjennom slike plattformer, spesielt når det gjelderpasientopplysninger eller annen fortrolig informasjon.

Husk at ChatGPT og lignende Al-modeller er verktøy som kan være nyttige i visse sammenhenger, men det er viktig 4 bruke dem med sunn skepsis og kombinere dem med faglig kunnskap, kritisk tenkning og kildeverifikasjon for 4 sikre nøyaktighet og pålitelighet.

Lær mer