Feide-ID

Feide - Felles Elektronisk identitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Oppdatert 30. Juni 2020, 16:54

For deg som bruker av Feide betyr dette at du kun har ett brukernavn og passord for tilgang til IT-tjenestene på høgskolen.

Med Feide-passord er følgende tjenester tilgjengelig:

  • Læringsplattformen Canvas
  • Timeplan
  • StudentWeb
  • Utskriftstjenester
  • Terminal PC
  • Oria/Alma søke-tjenester fra Biblioteket

Opprett Feide-pålogging

Før du registrerer Feide-ID må du ha studentnummer, pin-kode (StudentWeb), fødsels- og personnummer tilgjengelig.

Åpne registreringsportalen https://feide.ldh.no/feidePw/ og velg Aktiver konto. Fyll deretter inn fødsels- og personnummer (11 siffer), studentnummer og pin-kode. Skriv inn ønsket passord (pek på spørsmålstegnet for å se kravet til passordet du skal lage). Hak av på Jeg har lest og godtar IT-reglementet. Trykk deretter OK.

Student-nummeret er ditt framtidige brukernavn.

Hvis du har glemt, eller ønsker å endre passordet kan du i samme portalen tilbakestille eller endre passordet ditt.

Det kan ta opptil en time fra du har registrert deg til passordet fungerer på Feide-tjenestene.