Tilbake til ansatte
Ådel Bergland

Ådel Bergland

Professor

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Eldreomsorg
 • Sykehjem
 • Kommunehelsetjenesten
 • Personsentrert omsorg
 • Kvalitativ metode

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • U-age Nursing home, et samarbeid med Umeå universitet, Sverige, LaTrobe University, Australia og Universitetet i Oslo,
 • Utvikling av rollen som avansert klinisk allmennsykepleier i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – en kvalitativ studie. I samarbeid med Marie Hamilton Larsen og Adelheid Hummelvoll Hillestad, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Scoping review: How do older persons living at home describe characteristics of perceived quality in home health care services?
 • Thriving at work, health literacy and person-centred care. I samarbeid med Marie Hamilton Larsen og Tove Vassbø
 • Samarbeidsprosjekt: Matglede for eldre

Undervisning

 • Kvalitativ metode
 • Masterseminarer
 • Personsentrert omsorg

Bakgrunn

Utdanning

 • Post-doc program, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Dr. Polit, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Embetseksamen i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Grunnutdanning i sykepleie, Diakonissehusets sykepleierhøgskole

Utvalgt arbeidserfaring

 • Professor, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Førsteamanuensis, Diakonhjemmet høgskole
 • Førsteamanuensis II/forsker, Gruppe for eldreomsorgsforskning, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

Publiseringer